Đề xuất thu gấp 2 lần giá quy định

Cục Thuế TP.HCM vừa có công văn gửi Sở Tài chính TP góp ý dự thảo quy định thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích ngoài hạn mức của hộ gia đình, cá nhân.

1254318685

Công văn này đề xuất mức thu không quá 2 lần bảng giá đất quy định hằng năm đối với khu vực nội thành và 1,5 lần đối với khu vực ngoại thành.

Theo dự thảo quy định thu tiền sử dụng đất ngoài hạn mức đang được Sở Tài chính TP lấy ý kiến các đơn vị liên quan, mức thu tiền sử dụng đất gấp 3-4 lần bảng giá đất quy định hằng năm, vì sở này cho rằng bảng giá đất quy định hiện chỉ bằng 22-28,6% giá thị trường.